THÔNG BÁO

(Số 02/T03.2022)

V/v. THÁNH LỄ TRUYỀN TIN
HIỆP Ý VỚI ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ HIẾN DÂNG NƯỚC NGA VÀ UKRAINE
CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH ĐỨC MẸ

Kính gửi:  Quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, Chủng sinh, và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Kính thưa quý Cha và anh chị em,

Giữa bối cảnh cuộc chiến tranh đang diễn ra tại Ukraine, Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Tông Thư vừa được gửi đến các Giám mục trên toàn thế giới, đã kêu gọi khẩn thiết mọi thành phần Dân Chúa trong Hội Thánh cầu nguyện cho hòa bình và xin ơn chấm dứt chiến tranh.

Trong Tông thư này, Đức Thánh Cha cũng mời gọi toàn thể Hội Thánh hợp ý với Ngài cử hành nghi thức hiến dâng nhân loại, cách đặc biệt nước Nga và Ukraine, cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ, trong ngày lễ Truyền Tin, vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 03 năm 2022. 

Một cách cụ thể, Đức Thánh Cha mời gọi mọi thành phần Dân Chúa gia tăng việc cầu nguyện, ăn chay và thực thi bác ái. Ngài cũng mời gọi mọi người đọc kinh hiến dâng cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ do Ngài gửi đến trong suốt ngày lễ Truyền Tin năm nay.  

Chính vì thế, để hiệp thông với Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, sẽ chủ sự Thánh lễ Truyền Tin và cầu nguyện cho hòa bình, cũng như hiệp ý hiến dâng nhân loại, cách đặc biệt nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ, vào lúc 17g15, thứ Sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2022, tại Nhà thờ Chính Tòa.  

Xin kính mời quý Cha và mọi thành phần Dân Chúa đến hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cách riêng cầu cho những nạn nhân và những người đang gặp đau khổ vì cuộc chiến tại Ukraine.

Thánh lễ cũng được trực truyến trên các kênh của Giáo phận Đà Nẵng.

Xin chân thành cảm ơn và kính mời.

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 3 năm 2022
Văn Phòng Tòa Giám Mục
Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo