THÔNG BÁO

(Số 01/T6.2021)

V/v. THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN MỪNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
BỔN MẠNG GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Kính thưa quý Cha và anh chị em!

Theo lịch phụng vụ, ngày 11 tháng 6 năm 2021 sắp đến là Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng là bổn mạng Giáo phận Đà Nẵng.

Cứ theo truyền thống, vào dịp lễ này, Đức Giám mục cùng với linh mục đoàn và cộng đồng Dân Chúa Giáo phận sẽ cùng hợp dâng Thánh lễ tại Nhà thờ Chính Tòa để mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và cầu nguyện cho Giáo phận nhân dịp bổn mạng.

Tuy nhiên, năm nay, vì hoàn cảnh dịch bệnh, chúng ta không thể quy tụ cử hành phụng vụ tập trung đông người. Chính vì thế, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận kêu mời tất cả mọi thành phần Dân Chúa cùng hiệp ý dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho Giáo phận theo hoàn cảnh riêng của mỗi địa phương.

Riêng tại Nhà thờ Chính Tòa, Đức Cha Giuse sẽ chủ sự Thánh lễ trực tuyến mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và bổn mạng Giáo phận, vào lúc 17g00, thứ Sáu, ngày 11 tháng 6 năm 2021.

Các kênh trực tuyến:
– Trang Web: giaophandanang.org
– Kênh Youtube: youtube.com/c/giaophandanang
– Facebook: facebook.com/GPDaNang

Vậy văn phòng Tòa Giám mục xin được thông báo và kính mời quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và anh chị em giáo dân hiệp thông tham dự.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu thánh hóa và chúc lành cho tất cả mọi người.

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 6 năm 2021
Văn Phòng Tòa Giám Mục
Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo