THÔNG BÁO
(Số 01/T4.2022)
V/v. CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ PHỤC SINH 2022

Kính gửi:   Quý Cha, quý Phó tế, Quý Tu sĩ, Chủng sinh, và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Văn phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng xin được thông báo:

I.    CÁC THÁNH LỄ DO ĐỨC CHA GIUSE – GIÁM MỤC GIÁO PHẬN – CHỦ SỰ TRONG TUẦN THÁNH VÀ PHỤC SINH 2022

 1. Ngày Giới trẻ Giáo phận (Lễ Lá):
  • Thời gian:            17g00, Thứ Bảy, 09/4/2022.
  • Địa điểm:             Giáo xứ Thanh Bình.
 2. Chúa Nhật Lễ Lá:
  • Thời gian:            15g00, Chúa Nhật, 10/4/2022.
  • Địa điểm:             Giáo xứ Chính Tòa.
 3. Thánh lễ Làm Phép Dầu và trao ban tác vụ cho các Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa:
  • Thời gian:             05g30, Thứ Năm, 14/4/2022.
  • Địa điểm: Tiền đường Giáo xứ Chính Tòa.
 4. Thánh lễ Tiệc Ly:
  • Thời gian:             17g00, Thứ Năm, 14/4/2022.
  • Địa điểm: Tiền đường Giáo xứ Chính Tòa.
 5. Nghi thức đi Đàng Thánh Giá và tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa:
  • Thời gian:
   • Thứ Sáu, 15/4/2022.
    • 16g00: Đàng Thánh Giá.
    • 17g00: Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa.
  • Địa điểm: Tiền đường Giáo xứ Chính Tòa
 6. Đêm Canh Thức Vượt Qua và Thánh lễ vọng Mừng Chúa Phục Sinh:
  • Thời gian:  19g00, Thứ Bảy, 16/4/2022
  • Địa điểm:  Tiền đường Giáo xứ Chính Tòa
 7. Chúa nhật Phục Sinh:
  • Thời gian:             17g00, Chúa Nhật, 17/4/2022
  • Địa điểm: Tiền đường Giáo xứ Chính Tòa
 8. Chúa nhật II Phục Sinh – Kính Lòng Chúa Thương Xót:
  • Thời gian:             17g00, Chúa Nhật, 24/4/2022
  • Địa điểm: Tiền đường Giáo xứ Chính Tòa

– Xin kính mời quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, Chủng sinh và anh chị em giáo dân đến hiệp dâng Thánh lễ trong những ngày nêu trên.

– Các nghi thức và Thánh lễ trong Tuần Thánh và Phục Sinh được trực tuyến trên các kênh thông thường của Giáo phận Đà Nẵng

– Trong các Thánh lễ: làm phép Dầu, Tiệc Ly, đêm vọng Phục Sinh, Chúa nhật Phục Sinh và Chúa nhật kính Lòng Chúa Thương Xót, xin kính mời quý Cha đồng tế mang lễ phục chung của Giáo phận.

– Sau Thánh lễ làm phép Dầu, xin kính mời quý Cha và quý thầy dùng điểm tâm tại Tòa Giám Mục. Sau đó xin mời quý Cha thay Dầu mới.

II.  LƯU Ý MỤC VỤ TRONG TUẦN THÁNH – PHỤC SINH 2022

Sau khi lĩnh ý Đức Giám Mục Giáo phận, Văn phòng TGM xin gửi đến quý Cha và cộng đoàn Dân Chúa một vài lưu ý mục vụ trong Tuần Thánh – Phục Sinh 2022 như sau:

 1. Trong bối cảnh các sinh hoạt xã hội đã trở lại trạng thái bình thường, nên quý Cha cũng cử hành đầy đủ tất cả các nghi thức phụng vụ trong Tuần Thánh – Phục Sinh 2022 này. Dĩ nhiên, trong tất cả các cử hành, xin mọi người tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.
 2. Riêng Thứ Sáu Tuần Thánh, trong nghi thức Suy tôn Thánh Giá, chỉ có linh mục chủ sự hôn kính Thánh Giá mà thôi, còn lại tất cả sẽ tỏ lòng tôn kính Thánh Giá bằng hình thức cúi mình sâu hoặc bái gối.

III.  TĨNH TÂM THỪA TÁC VIÊN NGOẠI THƯỜNG TRAO MÌNH THÁNH CHÚA

 1. Năm nay, các Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa sẽ không tĩnh tâm chung tại Nhà thờ Chính Tòa vào tối thứ Tư trước lễ Dầu như thông lệ hằng năm. Thay vào đó, quý Cha quản xứ và quản nhiệm sẽ gặp gỡ và hướng dẫn các quy tắc cũng như tĩnh tâm cho các Thừa tác viên tại Giáo xứ, Giáo họ của mình.
 2. Các Thừa tác viên cần có mặt tham dự Thánh lễ làm phép Dầu và lãnh nhận tác vụ ngoại thường trao Mình Thánh Chúa. Sau Thánh lễ, xin mời các Thừa tác viên dùng điểm tâm tại hội trường Giáo xứ Chính Tòa.

IV.  NẾN PHỤC SINH

 1. Như mọi năm, các Giáo xứ, Giáo họ biệt lập và các cộng đoàn dòng tu có cử hành trọn vẹn Tam Nhật Thánh sẽ nhận Nến Phục Sinh tại Tòa Giám mục, vào sáng thứ Năm Tuần Thánh, sau Thánh lễ làm phép Dầu.
 2. Để cho việc nhận Nến Phục Sinh được thuận tiện, VPTGM xin gửi đến quý Cha quản xứ, quản nhiệm và các cộng đoàn dòng tu danh sách và phiếu nhận nến (xin xem các tập tin đính kèm). Xin quý Cha vui lòng in phiếu nhận nến và đóng dấu xác nhận, sau đó trao phiếu đó cho người đại diện đến nhận nến.

Xin chân thành cảm ơn.

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2022

Văn Phòng Tòa Giám Mục

Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo