Giờ đây, trong tình gia đình, qua bức tâm thư này, tôi tha thiết xin anh chị em tiếp tục hợp lòng và chung sức tham gia xây dựng Giáo phận trong chương trình “Quyên góp cho Ngân sách Mục vụ Giáo phận tài khóa 2020” vào Chúa Nhật thứ I Mùa Chay, ngày 01 tháng 3 năm 2020 tại mỗi Giáo xứ, Giáo họ trong toàn Giáo phận.