Linh mục làm “mục vụ điện thoại”
Linh mục làm “mục vụ điện thoại”
Cha Jião Alves, quản xứ của Giáo xứ Vera-Cruz, thuộc giáo phận Aveiro, Bồ Đào Nha, trong những ngày này […]
ĐẦU TRANG