THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XIV TN NĂM B 7/7/2024

1. Chúa nhật 7/7/2024, sau Thánh lễ 08g00 có rửa tội cho trẻ em.

2. Thứ Năm 11/7/2024, Thánh Bênêđictô, viện phụ. Bổn mạng của 37 anh em.

3. Lúc 19g30 Thứ Năm (11/7), Giáo họ Anê Thành tĩnh tâm và lúc 05g00 thứ Sáu 12/7 Thánh lễ Kính Thánh Tử Đạo Việt Nam Anê Lê  Thị Thành, Bổn mạng giáo họ.

4. Chương trinh sinh hoạt hè 2024 cho Thiếu nhi giáo xứ:

Bóng Đá: Tại sân bóng Trung Tâm Mục Vụ, từ 18g00 đến 20g00 các tối Thứ tư và Thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ thứ Tư 10/7/2024.

Sinh hoạt hàng đội: Tại Sân trước Nhà Thờ, từ 19g15 đến 20g30 các tối Thứ Hai và Thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu vào Thứ Hai 08/7/2024

( Xem chi tiết tại các bảng thông báo)

    5. Thông báo Xét tuyển Dự Tu Giáo hạt và thi tuyển chủng sinh Giáo phận năm 2024, Thông báo Tuần lễ học hỏi – Ôn tập thi tuyển chủng sinh giáo phận Đà Nẵng và Tĩnh tâm Dự Tu Giáo hạt năm 2024 của Ban Mục Vụ Ơn Gọi Giáo Phận được niêm yết tại các bảng Thông báo.

    6. Chương trình Hành Hương Đền Thánh Anrê Phú Yên- Phước Kiều. Kỷ niệm 380 năm Ân Phúc Tử Đạo của Thầy Giảng Anrê Phú Yên (1644-2024) với Chủ đề: “Hãy Lấy Tình Yêu Đáp Lại Tình Yêu” được tổ chức vào ngày Thứ Sáu 26/7/2024.

(Xem Chương trình tại các Bảng Thông báo)

    7. Kính mời các anh chị em Ca trưởng, ca phó và những ai mong muốn tìm hiểu thêm về Phụng vụ Thánh nhạc đến tham dự Ngày Hội Thảo Thánh Nhạc tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Đà Nẵng vào các ngày 07/8/2024, và 08/8/2024. Xin đăng ký với Anh Đạt – Ủy Viên Thánh Nhạc (ĐT: 0905705030) trước ngày 25/7/2024 để tổng hợp lập danh sách gửi cho Ban Thánh Nhạc Giáo phận.

(Xem Thư Mời tại các Bảng Thông Báo)