THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XIII TN NĂM B 30/6/2024

  1. Bổn mạng trong tuần:

* Thứ Tư 03/7: Thánh Tôma, Tông Đồ, Bổn mạng của 63 anh em.

* Thứ Năm 04/7: Thánh Êlisabeth Bồ Đào Nha, Bổn mạng của 15 chị em.

* Thứ Bảy 06/7: Thánh Maria Gôretti, trinh nữ tử đạo, Bổn mạng của 10 chị em

2. Thứ Năm 05/7, vào lúc 19g30, Chầu Thánh Thể đầu tháng do Giới Trẻ phụ trách.

3. Chúa nhật XIV Thường Niên, 07/7/2024, sau thánh lễ Thiếu nhi (08g00) có rửa tội cho trẻ em.