THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN-NĂM B
23/6/2024

1. Các thánh lễ Chúa Nhật 23/6 như sau:

  • Thứ Bảy 17g15, sáng Chúa Nhật 05g30, 08g00: Thánh lễ CN Thường niên tuần 12 năm B.
  • 16g30, 18g00 Lễ Vọng Thánh Gioan Tẩy Giả.
  • Trong các thánh lễ Chúa Nhật này có lạc quyên cho “ Đồng Tiền Thánh Phêrô” xin cộng đoàn rộng tay đóng góp.

2. Thứ Hai 24/6 Lễ Trọng Thánh Gioan Tẩy Giả bổn mạng của 225 anh em.

3. Thứ Bảy 29/6 Lễ Thánh Phêrô & Thánh Phaolô Tông Đồ, bổn mạng của cha phụ tá Lê Tấn Kính,  Nguyễn Duy Khiêm, Ban Trật tự, Giới Trẻ, 454 anh em mang tên thánh Phêrô và 378 anh em mang tên thánh Phaolô.