THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN-NĂM B
16/6/2024

  1. Từ nay, việc rao lịch và thông báo sẽ thực hiện vào trước Thánh lễ
  2. Giáo Hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng lớp Giáo lý Dự tòng vào ngày 18/6, xin lấy đơn tại Nhà sách Chính Tòa. (Xem chi tiết tại các bảng thông báo)
  3. Bệnh viện Mắt Việt An Đà Nẵng có tổ chức khám tầm soát mắt miễn phí cho giáo dân, thời gian vào các ngày thứ hai hằng tuần. Xin liên hệ với Văn phòng Giáo xứ vào các ngày: từ thứ Hai đến thứ Năm hằng tuần theo lịch trực, buổi sáng từ 09g30 – 10g30, buổi chiều từ 15g30 – 16g30, để Giáo xứ lập danh sách và sắp xếp thời gian phù hợp.