THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT IX TN MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
02/6/2024

  1. Chúa nhật 02/6 sau lễ Thiếu nhi có rửa tội cho trẻ em.
  2.  Thứ Năm 06/6, lúc 19g30, Chầu Thánh Thể đầu tháng do Giới Người Mẹ phụ trách.