Sống năm đặc biệt tôn kính Thánh Giuse, đặc biệt trong tháng Ba này, giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng sẽ cử hành MỘT GIỜ KIỆU TÔN KÍNH THÁNH GIUSE trong dịp khai mạc Tháng Kính Thánh Giuse 2021.

Chương trình:
1/ Thời gian: 19g30, thứ Tư 03/3/2021.  
2/ Nội dung: tôn vinh Thánh Giuse, học theo nhân đức Người, nhờ người chuyển cầu với một số ý chỉ đặc biệt (cho Hội Thánh, cho gia trưởng, gia đình, cho dịch bệnh, giới trẻ…)
3/ Hình thức: Rước kiệu Thánh Giuse chung quanh nhà thờ.
Mời gọi tất cả cộng đoàn giáo dân và các đoàn thể tham gia, thắp nến khi đi kiệu.