Chúa Nhật, ngày 06/7/2014, sau Thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, Giáo xứ hân hoan đón nhận thành viên mới và chúc mừng các gia đình.

 

Giáo họ Số RT Tên Thánh Họ và tên Năm sinh
Phêrô Lựu 3781 Maria Catarina Nguyễn Quý An 1/1/2013
Augustinô Huy 3782 Anna Trương Trần Ngọc Huyền 5/18/2014
Augustinô Huy 3783 Phêrô Võ Minh Luân 4/18/2014
Anê Thành 3784 Gioan Phạm Đình Giáp 4/19/2014
Anrê Trông 3785 Giuse Trịnh Đức Vinh 2/28/2014
Di dân 3786 Micae Dương Hải Phong 2/13/2014
Emmanuel Triệu 3787 Anê Nguyễn Hoài Băng 12/20/2011
Giuse Khang 3788 Anna Thái Nguyễn Khánh Thy 4/1/2014

Văn Phòng Gx. Chính Toà Đà Nẵng