Chúa Nhật thứ IV Mùa Vọng 24/12/2017 có các Thánh Lễ sau:

+ Chiều Thứ Bảy 23/12/2017: Có 02 Thánh Lễ vào lúc 17g00’ và 18g30’.

+ Sáng Chúa Nhật  24/12/2017, có 03 Thánh Lễ vào Buổi Sáng  lúc 05g15’; 08g00’ (Lễ Thiếu Nhi) và 10g00’ (Lễ Tiếng Anh). Buổi Chiều không có Thánh Lễ.

Chương trình Canh thức và Thánh Lễ Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh bắt đầu lúc 20g00 tối 24/12/2017 tại Sân Tiền Đường Nhà Thờ. Xin Cộng đoàn sắp xếp để tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật và Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh.