Vào lúc 17g15 ngày 27/8/2019, cha quản xứ Phêrô Trần Đức Cường đã dâng thánh lễ cầu nguyện và mừng lễ bổn mạng Monica, quan thầy của Giới Người Mẹ và ca đoàn Monica tại Giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng.

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây:

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.