Vào lúc 17g15 ngày 12.6.2024, Thánh lễ Thánh Đaminh Saviô được Cha phụ tá Phalô Lê Tấn Kính chủ sự, với hơn 40 em Lễ Sinh và quý phụ huynh tham gia đoàn rước tiến vào nhà thờ cùng đông đảo cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ.