Tối thứ Bảy, 17 tháng 4 năm 2021, trên trang web của mình, báo “Le Telegramme” đưa tin rằng một người trong số 10 người bị bắt cóc tại Haiti hôm 11 tháng 4 đã được trả tự do. Báo này cho biết chín người khác vẫn đang bị bắt làm con tin, và không có tin tức gì khác về những kẻ bắt cóc.

Theo báo “Le Telegramme”, một nguồn tin ở Haiti cho biết 50 ngàn đô la đã được trả cho những kẻ bắt cóc để đổi lấy tự do cho 10 người, nhưng chỉ có một người được thả; đó là mẹ của cha Jean Anel Joseph.

Người phụ nữ này khoảng 70 tuổi và sức khỏe yếu. Bà xác định rằng nhóm bị giam giữ trong rừng, dưới một cây lớn, trong điều kiện thiếu thốn bấp bênh và bị trói tay chân.

Từ những tin tức địa phương mới nhất, người ta biết được rằng sau khi thả người phụ nữ, những kẻ bắt cóc không còn liên lạc với các linh mục của hội thánh Gia-cô-bê nữa, những người mà chính quyền đã giao nhiệm vụ tiến hành thương lượng với những kẻ bắt cóc.

Thứ Năm tuần trước, ngày 15 tháng 4, các trường học công và tư ở Haiti, cũng như nhiều hoạt động thương mại vẫn đóng cửa như một dấu hiệu của tình liên đới với các con tin nhưng cũng để phản đối tình trạng mất an ninh đã xảy ra ở Haiti trong nhiều tháng.

Những người bị bắt cóc là năm linh mục của Hội Linh mục thánh Gia-cô-bê, hai nữ tu và ba giáo dân. Trong số đó có cha Michel Briand, một nhà truyền giáo 67 tuổi, đã sống trên đảo nhiều năm, và sơ Agnès Bordeau, là người Pháp. (Fides 19/04/2021) 

Nguồn: Hồng Thủy – Vatican News