LỊCH DỰ KIẾN TỔ CHỨC
CÁC KHÓA GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN – NĂM 2020

A- LỊCH CÁC KHÓA HỌC:

1- KHÓA 51 (HN I/2020): Học tại Nhà thờ Chính Tòa (156 Trần Phú, Đà Nẵng) + Khai giảng: Thứ Hai, 03/02/2020
+ Bế giảng: Thứ Hai, 30/3/2020

2- KHÓA 52 (HN II/2020): Học tại Nhà thờ Chính Tòa (156 Trần Phú, Đà Nẵng) + Khai giảng: Thứ Hai, 20/4/2020
+ Bế giảng: Thứ Hai, 22/6/2020

3- KHÓA 53 (HN III/2020): Học tại Nhà thờ Chính Tòa (156 Trần Phú, Đà Nẵng) + Khai giảng: Thứ Hai, 13/7/2020
+ Bế giảng: Thứ Hai, 14/9/2020

4- KHÓA 54 (HN IV/2020): Học tại Nhà thờ Chính Tòa (156 Trần Phú, Đà Nẵng) + Khai giảng: Thứ Hai, 05/10/2020
+ Bế giảng: Thứ Hai 30/11/2020

B- LƯU Ý CÁC THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:

– Đơn đăng ký học cần có giới thiệu / xác nhận của Cha Quản Xứ (nơi học viên đang cư trú / tạm trú)
– Nộp đơn đăng ký tại Nhà Sách Khai Tâm (cổng Yên Bái – Nhà thờ Chính Tòa) trước ngày khai giảng 1 tuần.