“Nhà Chúa là nơi con nương tựa. Là nơi con tìm thấy nguồn ủi an!”

Câu hát ấy hòa cùng tâm tình đoàn rước tiến vào Thánh lễ Mừng kỷ niệm 10 năm Cung hiến Thánh đường Chính Tòa Đà Nẵng vào chiều thứ Hai, ngày 01/05/2023. Từ lúc khởi công năm 1923 đến khi khánh thành năm 1924 và được Đức Tổng Giám mục Girelli cung hiến năm 2013, Nhà thờ Chính Tòa luôn là nơi thánh thiên mời gọi và đỡ nâng linh hồn của các Kitô hữu cả trong và ngoài giáo phận đến hiệp nhất cùng Đấng Thánh. Hôm nay, ngôi Thánh đường càng trở nên đẹp hơn nhờ bàn tay khéo léo của các soeur trang trí từng cành bông hồng đỏ thắm theo hình số 10 kỷ niệm, nhắc chúng ta về sứ vụ truyền giáo và siêng năng việc nhà Chúa, chính sự hy sinh phục vụ của cộng đoàn khiến cho nhà thờ xứng đáng với vị thế nhà thờ Mẹ trong giáo phận.

Trong lời nguyện dẫn lễ, Cha quản xứ đã nêu rõ ý nghĩa của việc Cung hiến Thánh đường không chỉ là ngôi nhà thờ được nâng cấp lên một tầm cao mới với vẻ bề ngoài uy nguy tráng lệ; nhưng điều chính yếu được xác tín rằng đây là cửa công chính, là đền thờ của Thiên Chúa, được Ngài hiện diện một cách đặc biệt. Xin cho Thánh đường này mãi mãi là đền thờ tinh thần thiêng liêng trong cuộc đời của mỗi người con thuộc Giáo xứ Chính Tòa, nơi chúng ta lãnh nhận nhiều bí tích quan trọng cho đến khi lìa đời, là nơi quy tụ của tất cả thành phần dân Chúa trong tâm tình thờ phượng đích thực.

Bài đọc 2, trích thư của Thánh Phaolo Tông đồ đã viết: “Anh em là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên… Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi Thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em.”

Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay nhấn mạnh cho chúng ta “Thiên Chúa là Thần Khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần Khí và Sự Thật”. Ngôi Thánh đường 100 năm tuổi này ngay từ đầu đã được thiết lập là nơi thờ phượng Thiên Chúa, đại diện cho tính hiệp nhất trong cộng đoàn. Vậy thờ phượng Chúa thế nào và cách nào cho phải Đạo? Đền thờ do tay người phàm làm ra, dù có uy nghi đến đâu mà không xứng đáng cho Thiên Chúa ngự đến thì vô ích. Thiên Chúa đã đến để thánh hóa chúng ta trở nên con cái Chúa, như đền thờ đã được xông hương. Cha quản xứ nhắc lại Giáo lý căn bản về việc chính khi đến Nhà thờ là Cầu nguyện; bao gồm Chúc tụng, Tạ ơn, Đền tội và Xin ơn. Như Chúa đã dạy các môn đệ đầu tiên cầu nguyện theo Kinh Lạy Cha, “chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như ở trên trời…” Chúng ta họp nhau cầu nguyện để ngợi khen Thiên Chúa uy quyền, tạ ơn Ngài vì những hồng ân, thống hối tội lỗi đã phạm và xin Ngài tiếp tục nâng đỡ tâm hồn chúng ta, ban thêm sức mạnh niềm tin để chúng ta biết sống theo đường lối Ngài.  

Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn sốt sắng dâng lên Chúa 1 kinh Lạy Cha và 1 kinh Tin Kính cầu nguyện đặc biệt cho các bậc tiền nhân, cha ông chúng ta để xin Chúa chúc lành cho những người đã có công lao đã đóng góp xây dựng và gìn giữ Ngôi Thánh đường trong suốt một thế kỷ, cách này hay cách khác, dù còn sống hay đã qua đời.

Bài hát kết lễ đặc biệt dâng kính Thánh Giu-se, mong Thánh Gia soi lối dẫn đường chúng ta đến với cửa Công Chính để chúng ta gặp được Chúa, từ đó tìm thấy bình an và hạnh phúc nước trời.

Hình: Phêrô Hữu Chính
Bài: Teresa Võ
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng

Thánh lễ trực tuyến:

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.