Hôm thứ Năm 17/12/2020, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Jan Romeo Pawlowski người Ba Lan làm Tổng Thư ký cho Phân bộ của Phủ Quốc vụ khanh lo về các Nhân viên Ngoại giao Tòa Thánh, và Đức ông Mauricio Rueda Beltz người Colombia làm Phó Tổng Thư ký của Phân bộ này.

Phân bộ lo về các Nhân viên Ngoại giao Tòa thánh, quen gọi là Phân bộ thứ ba của Phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh, do Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập vào tháng 11/2017. Đức Tổng Giám mục Jan Romeo Pawlowski người Ba Lan, người cách đây 5 năm được bổ nhiệm trong vai trò Ðặc trách Nhân viên Ngoại giao Tòa Thánh sẽ là Tổng Thư ký của Phân bộ lo về các Nhân viên ngoại giao Tòa Thánh, với tước hiệu tương đương với những người đứng đầu của hai Phân bộ khác. Đây là một sửa đổi diễn ra với dự đoán những gì sẽ có trong Tông Hiến “Praedicate Evangelium-Các con hãy loan báo Tin Mừng”, hiện đang được soạn thảo.

Cùng ngày, một sự thay đổi đáng chú ý của Phân bộ thứ ba của Phủ Quốc vụ khanh cũng đã được công bố: Đức ông Mauricio Rueda Beltz sẽ là Phó Tổng Thư ký của Phân bộ này. Trong bốn năm, từ tháng 20/2016 đến tháng 7/2020 Đức ông là người chịu trách nhiệm tổ chức các chuyến tông du quốc tế của Đức Thánh Cha và cho đến nay là cố vấn của Tòa sứ thần Tòa Thánh tại Bồ Đào Nha. Đức ông Rueda 50 tuổi, người Colombia, trước khi đến Phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh đã từng phục vụ tại các Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Guinea, Chile, Hoa Kỳ và Jordan.

Phân bộ lo về các Nhân viên Ngoại giao Tòa Thánh được Đức Thánh Cha lập ra để thể hiện sự chú ý và gần gũi của Đức Thánh Cha và Phủ Quốc vụ khanh đối với các nhân viên ngoại giao. Và theo dự thảo Tông Hiến “Praedicate Evangelium” xác định công việc của Phân bộ là quan tâm đến điều kiện sống và làm việc của các nhân viên ngoại giao, cũng như việc thường huấn cho họ. Để thi hành việc đó, Vị Đặc trách Phân bộ thứ 3 viếng thăm các Sứ quán Tòa Thánh, triệu tập và chủ tọa các cuộc họp về việc bộ nhiệm các đại diện ngoại giao. Phân bộ cũng cộng tác với vị Giám đốc trường ngoại giao Tòa Thánh trong việc tuyển chọn và huấn luyện các ứng sinh ngoại giao, và duy trì liên lạc với tất cả các nhân viên ngoại giao về hưu. Sau cùng Phân bộ này thi hành chức năng trong sự cộng tác chặt chẽ với Phân bộ Tổng vụ và Phân bộ Ngoại giao của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, chăm sóc về tất cả những gì có liên quan đến các đại diện của Tòa Thánh.

Nguồn: Ngọc Yến – Vatican News