Nếu nói không quá theo kiểu “càng đông chúng ta càng vui nhiều”, thì đây là lần đầu các em thiếu nhi trong toàn thể Giáo xứ được học hỏi Lời Chúa và sinh hoạt vui chơi bên nhau trong ngày Chúa Nhật đầy đủ nhất.

Cha Phi-líp-phê dù bận nhiều công việc mục vụ của xứ gồm 15 giáo họ nằm rải rác từ Quốc lộ 1A lện tận chân Đèo Le Quế Sơn và ba xã vùng đông Duy Xuyên. Vì điều kiện xa xôi cách nhà thờ trên 30 cây số nên hầu hết các em ở Quế Phong, Quế Châu và Phú Cường hằng năm vào dịp hè mới tập trung về Giáo Xứ học giáo lý một tháng và chia tay ra về, nên việc kết thân với nhau có nhiều bở ngỡ.

Đứng trước tình hình như vậy, cha Phi-líp-phê quyết định từ nay vào Chúa Nhật hằng tuần, một chuyến xe chở các em ở xa về nhà thờ học giáo lý và sinh hoạt vui chơi bên nhau.

Ban đầu có một số người yêu mến đã cùng chung tay hỗ trợ những “chuyến xe Lời Chúa” đầy yêu thương và hiệp nhất này, nhưng công việc dài lâu thì không biết thế nào. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các em và công cuộc tốt đẹp này nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Amen.

Nguồn: page Nhà thờ Giáo xứ Xuân Thạnh