Giáo Xứ Hội Yên

Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang

Bổn mạng: Thánh Gioan Baotixita

Ngày bổn mạng: 24/6

Ngày thành lập giáo xứ: 2007

Ngày xây dựng nhà thờ: xây dựng lại năm 1991

Địa chỉ: Xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang, Đà Nẵng

 

Giáo Xứ Vĩnh Điện

Thuộc Giáo Hạt Hội An

Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Ngày bổn mạng: 15/8

Ngày thành lập giáo xứ: 1948

Ngày xây dựng nhà thờ: xây dựng lại năm: 2004

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Ðiện, Ðiện Bàn, Quảng Nam

 

 _DSC5900.JPG - 230.43 kb

 

_DSC5904.JPG - 181.48 kb

 

_DSC5905.JPG - 251.47 kb

 

_DSC5911.JPG - 222.1 kb

 

_DSC5915.JPG - 227.89 kb

 

_DSC5918.JPG - 244.64 kb

 

_DSC5920.JPG - 231.79 kb

 

_DSC5921.JPG - 252.03 kb

 

_DSC5924.JPG - 250.11 kb

 

_DSC5931.JPG - 241.1 kb

 

_DSC5932.JPG - 258.47 kb

 

_DSC5933.JPG - 174.65 kb

 

_DSC5934.JPG - 249.65 kb

 

_DSC5936.JPG - 238.78 kb

 

_DSC5938.JPG - 243.07 kb

 

_DSC5943.JPG - 251.96 kb

 

_DSC5945.JPG - 239.84 kb

 

_DSC5946.JPG - 241.92 kb

 

_DSC5952-Pano.JPG - 138.51 kb

 

_DSC5954.JPG - 264.08 kb

 

Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây: