Giáo Xứ Hòa Ninh

Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang

Bổn mạng: Thánh Giuse

Ngày bổn mạng: 01/5

Ngày thành lập giáo xứ: 1938

Ngày xây dựng nhà thờ: Sửa lại năm 1994

Địa chỉ: Hòa Ninh, H. Hòa Vang, Đà Nẵng

_DSC7837.JPG - 254.58 kb

 

_DSC7847.JPG - 251.99 kb

 

_DSC7850.JPG - 255.12 kb

 

_DSC7852.JPG - 156.07 kb

 

_DSC7854-Pano.JPG - 129.06 kb

 

_DSC7857.JPG - 221.58 kb

 

_DSC7860.JPG - 237.96 kb

 

_DSC7862.JPG - 217.91 kb

 

_DSC7865.JPG - 222.53 kb

 

_DSC7868.JPG - 284.83 kb

 

_DSC7875.JPG - 311.71 kb

 

_DSC7891.JPG - 245.55 kb

 

_DSC7893.JPG - 189.26 kb

 

_DSC7896.JPG - 216.2 kb

 

_DSC7899.JPG - 201.67 kb

 

_DSC7911.JPG - 204.98 kb

 

_DSC7923.JPG - 219.19 kb

 

Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây: