Giáo Xứ Hoà Cường

Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng

Bổn mạng: Mẹ Lên Trời

Ngày bổn mạng: 15/8

Ngày thành lập giáo xứ: 15/8/1958

Ngày xây dựng nhà thờ: 1996

Địa chỉ: K463/22 Trưng Nữ Vương, Ðà Nẵng

dscf4405_28431024222_o.jpg - 198.05 kb

 

dscf4404_28537030335_o.jpg - 242.07 kb

 

dscf4408_27921209983_o.jpg - 275.62 kb

 

dscf4418_28459278501_o.jpg - 253.85 kb

 

dscf4420_27921193513_o.jpg - 277.07 kb

 

dscf4422_28536991685_o.jpg - 226 kb

 

dscf4425_27920092494_o.jpg - 276.23 kb

 

dscf4430_28459258721_o.jpg - 275.13 kb

 

dscf4433_28430988632_o.jpg - 226.86 kb

 

dscf4435_28536973115_o.jpg - 290.22 kb

 

dscf4437_27921171423_o.jpg - 261.34 kb

 

dscf4446_28459243011_o.jpg - 195.81 kb

 

dscf4447_28253094870_o.jpg - 214.88 kb

 

dscf4450_28430974502_o.jpg - 220.97 kb

 

dscf4470_28504924406_o.jpg - 219.23 kb

 

dscf4487_28459198681_o.jpg - 238.76 kb

 

dscf4491_28430931982_o.jpg - 220.92 kb

 

dscf4495_27921131263_o.jpg - 209.52 kb

 

dscf4501_28536907025_o.jpg - 204.32 kb

 

dscf4506_28253041210_o.jpg - 245.79 kb

 

Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây: