Vào lúc 14g30 ngày 23.6.2024, Cộng đoàn giáo xứ Hà Lam và Phú Quý đã cùng nhau hành hương về Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, tham dự thánh lễ vào lúc 15g00 lãnh nhận phép lành với Ơn Toàn Xá nhân dịp Năm Thánh Bách Chu Niên xây dựng nhà thờ Chính Tòa.