Vào lúc 14g30 ngày 30.6.2024, Cộng đoàn giáo xứ Gia Phước và Trung Phước đã hành hương về Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, tham dự thánh lễ vào lúc 15g00 lãnh nhận phép lành với Ơn Toàn Xá nhân dịp Năm Thánh Bách Chu Niên xây dựng nhà thờ Chính Tòa.