Giáo Xứ Bình  Phong

Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ

Bổn mạng: Mẹ Truyền Tin

Ngày bổn mạng: 26/03

Ngày thành lập giáo xứ: 2/1968

Ngày xây dựng nhà thờ: 28/07/2005

Địa chỉ: Xã Bình An, H. Thăng Bình, Quảng Nam

_DSC5425.JPG - 280.43 kb

 

_DSC5433.JPG - 222.2 kb

 

_DSC5436.JPG - 242.75 kb

 

_DSC5437.JPG - 194.68 kb

 

_DSC5438.JPG - 202.19 kb

 

_DSC5439.JPG - 205.86 kb

 

_DSC5441.JPG - 237.05 kb

 

_DSC5446.JPG - 238.05 kb

 

_DSC5448.JPG - 178.01 kb

 

_DSC5450.JPG - 255.74 kb

 

_DSC5454.JPG - 192.73 kb

 

_DSC5462.JPG - 195.18 kb

 

_DSC5464.JPG - 159.64 kb

 

_DSC5466.JPG - 216.56 kb

 

_DSC5467.JPG - 242.26 kb

 

_DSC5471.JPG - 238.1 kb

 

_DSC5474.JPG - 211.22 kb

 

_DSC5476.JPG - 219.12 kb

 

_DSC5478-Pano.JPG - 139.59 kb

 

_DSC5484.JPG - 237.01 kb

 

Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây: