Lúc 17 giờ 15 chiều thứ Ba 19/3/2019, tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng đã quây quần bên Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, cùng hiệp dâng Thánh lễ do Đức Cha chủ sự, Mừng kính Thánh Cả Giuse, Bổn mạng của Giáo Hội, Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam, bổn mạng nhiều: Dòng tu, Tu hội, Đoàn thể, Giáo xứ, quý Đức Cha, Quý Cha và rất nhiều quý Ông.

Đức Cha Chủ sự đã mời gọi cộng đoàn học gương Thánh Giuse: Cảm nhận tình yêu thương của Thiên Chúa, sống khiêm nhường, thực thi ý muốn của Thiên Chúa, mau mắn đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, sẵn sàng cộng tác với Chúa Giê-su, thực thi những điều Chúa muốn trong cuộc đời của mình trong hiệp nhất yêu thương và sẻ chia. Mỗi người biết đón nhận Lời Chúa với lòng tín thác trông cậy, chấp nhận một chương trình mới, một thử thách mới. Chúng ta còn học nơi Thánh nhân vấn đề đối nhân xử thế trong mọi biến cố cuộc đời, không hoảng loạn, nghi ngờ nhưng thinh lặng trong tin tưởng, yêu thương, thinh lặng để suy nghĩ, thinh lặng trong cầu nguyện.

Trong Thánh lễ, cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Cha Giuse đương kim, Đức Cha Giuse nguyên Giám mục giáo phận Đà Nẵng, cho Quý Cha, quý Ông và các Hôi Dòng Đoàn thể nhận Thánh Giuse trong ngày Lễ Bổn mạng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Bonaventura Mai Thái – Tổng Đại diện đã đại diện cộng đoàn nói lên tâm tình thảo hiếu của đoàn con Giáo phận, Cha đã dâng lời tạ ơn Chúa và Thánh Cả Giuse đã đồng hành với Đức Cha và mừng lễ Bổn mạng Đức Cha.  Khi nhận Sứ vụ Giám mục, Đức Cha đã chọn khẩu hiệu Ad Gentes (Đến với muôn dân),  đây là giấc mơ của Đức Cha đã đang thực hiện tại Giáo phận Đà Nẵng, vì trong suốt 3 năm qua (12/4/2016 – 2019), Đức Cha nhận sứ vụ mục vụ Giáo phận Đà Nẵng, Đức Cha đã giáo huấn và chia sẻ về tôn chỉ định hướng mục vụ của Đại Hội Dân Chúa năm 2012: “Hiệp nhất, sống Đức tin và loan báo Tin mừng”. Cha Tổng đã cám ơn Đức Cha vì thao thức, ôm ấp, hoài bảo của Đức Cha thực hiệp cho Giáo phận, và lời hứa cộng đoàn cộng tác hiệp nhất với Đức Cha và xin Thiên Chúa thực hiện những gì Chúa muốn thực hiện nơi Đức Cha…

Trong dịp này Cha Tổng đại diện đã đại diện cộng đoàn mừng lễ 25 Cha và 2 Thầy Phó tế của Giáo phận, Quý Đoàn thể và quý ông nhận Thánh Giuse làm bổn mạng.

Đáp từ, Đức Cha cám ơn Cha Tồng và cộng đoàn. Đức Cha cũng cám ơn Quý cha, các Đoàn thể, Giáo xứ, Ân nhân và mọi thành phần Dân Chúa đã chia sẻ, thăm và cầu nguyện cho Đức Cha nhân ngày lễ bổn mạng. Đức Cha nói lên giấc mơ cộng đoàn Giáo phận “Hiệp nhất, sống đức tin và loan báo Tin mừng” và giấc mơ gần là sớm hoàn thành ngôi nhà Hưu cho các Linh mục lớn tuổi, và một giấc mơ xa hơn là có ngôi nhà thờ thật lớn trong Giáo phận với sự đồng hành của mọi thành phận Dân Chúa trong Giáo phận. Giấc mơ đó chỉ thực hiện được, nếu cộng đoàn đều mơ những ước mơ của sự vuông tròn của sự hiệp nhất yêu thương, đỡ nâng đồng hành. Đức Cha nói lên sự thao thức đồng hành với từng thành phần Dân Chúa của giáo phận, sự tin mến, sự trao gửi, buồn lo, khó khăn thử thách của mổi gia đình, mỗi cộng đoàn cũng là lo lắng thao thức đồng hành của Vị mục tử Giáo phận.

Xin Thiên Chúa tuôn đổ phúc lành trên mỗi người mỗi cộng đoàn trở thành hoa trái của lòng tin, của ơn Chúa, tâm tình tri ân, nghị lực cam đảm thể hiện lòng thương xót Chúa trong thời đại hôm nay, để Luôn cảm nhận hạnh phúc, bình an, hiệp nhất và yêu thương.

Tin: Tôma Trương Văn Ân

 Ảnh: Giuse Văn Thơm

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây:

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.