Cho dù các em giáo lý đang trong mùa thi, có những em còn tham gia chuẩn bị các hoạt cảnh cho đêm diễn nguyện, nhưng không vì thế mà phần làm Báo Tường để mừng Đại Lễ Giáng Sinh kém phần hào hứng. Thông qua sinh hoạt Báo Tường, các em có dịp ý thức hơn, sống thực sự Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa làm người, và đây cũng là đợt các em tổng kết quà hy sinh đã chuẩn bị trong cả Mùa Vọng để dâng lên cho Chúa Hài Đồng trong đêm Người giáng trần. Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày tổng kết thi Báo Tường của Giáo lý Giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng.

joomplu:78

joomplu:81
 
joomplu:82
 
joomplu:83
 
joomplu:84
 
joomplu:85
 
joomplu:86
 
joomplu:87
 
joomplu:88
 
joomplu:89
 
joomplu:90
 
joomplu:91
 
joomplu:92
 
joomplu:93
 
joomplu:94
 
joomplu:100
 
joomplu:107