Vào lúc 19g30 thứ Sáu ngày 24.2.2023, Giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng đã tổ chức Gẫm Đàng Thánh Giá trong tuần lễ đầu Mùa Chay và sẽ được tổ chức liên tục trong các tối ngày thứ sáu hàng tuần trong suốt Mùa Chay này.

Cha Tổng đại diện kiêm quản xứ đã chủ sự cùng với liên giáo họ Đa Minh Khảm và Phaolô Lộc theo sự phân công của giáo xứ.

Cộng đoàn đã gẫm đàng Thánh giá cách sốt sắng, hướng tới sự cứu chuộc nhân loại của Chúa GiêSu bằng cái chết thảm hình trên cây Thánh giá qua 14 chặng đường đau khổ.

Buổi Gẫm Đàng Thánh giá kết thúc sau khi Cha chủ sự ban phép lành bình an cho cộng đoàn tham dự.

Văn Siêu – Hữu Chính
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng