Gẫm Đàng Thánh Giá tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng, vào lúc 19g30 ngày 02/3/2018 do Giới Người Mẹ phụ trách.

Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây:

 
Flickr API Key not defined. See here for documentation.