Vào lúc 19g30, thứ Sáu ngày 12/03/2021, tại giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng, cộng đoàn dân Chúa đã đi đàng thánh giá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô do các giáo họ Anê Thành và Giuse Viên cùng phụ trách. Ca đoàn Monica phụ trách hát cộng đồng.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.

Ảnh: Hữu Chính
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng