Vai trò phụ nữ trong các vấn đề Giáo hội, gia đình và quốc gia rất quan trọng để xây dựng ‘hòa bình và hòa hợp’

Đức Giáo Hoàng nói phụ nữ cần đóng một vai trò lớn hơn trong xã hội và Giáo Hội, điều này có thể thực hiện được mà không mất đi sự quan tâm thiết yếu và đóng góp của phụ nữ vào đời sống gia đình.

Các kỹ năng và sự nhạy cảm đặc biệt của người phụ nữ làm cho họ trở nên vô giá không những cho việc xây dựng “hòa bình và hòa hợp” trong gia đình, mà còn cho toàn thể nhân loại, ngài nói.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh nhận định của ngài trong buổi yết kiến hôm thứ Bảy tại Vatican với các phụ nữ tham dự đại hội quốc gia do Trung tâm Phụ nữ Italy tổ chức, một hiệp hội phụ nữ Công giáo thúc đẩy dân chủ, liên đới, nhân quyền và nhân phẩm.

Trong bài phát biểu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: “Cha mạnh mẽ mong ước rằng (cơ hội và trách nhiệm) mở ra hơn nữa cho sự hiện diện và tham dự của nữ giới trong Giáo hội cũng như trong xã hội và các lãnh vực chuyên môn,” bao gồm cả vai trò quan trọng hơn trong việc đưa ra các quyết định, ngài nói.

Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng cũng nói rằng ngài hy vọng các cơ hội và trách nhiệm mới không có nghĩa là quên đi “vai trò không thể thay thế của phụ nữ trong gia đình”.

“Sự khéo léo, nhạy cảm và dịu dàng đặc biệt” của người phụ nữ “hiện thân cho sức mạnh đặc biệt không chỉ cho đời sống gia đình, kiến tạo bầu khí hòa bình và hòa hợp”,mà còn cho toàn thể nhân loại, ngài nói.

“Nếu không có cách thức tiếp cận vấn đề của người phụ nữ, không có những tài khéo riêng của họ, ơn gọi làm người sẽ không thể trọn vẹn”, Đức Thánh Cha cho biết.

Những cũng giống như “những đóng góp to lớn của các thiên tài nữ giới” rất quan trọng trong các lãnh vực trên thế giới, thì những tài khéo tương tự “vẫn cần thiết cho gia đình, mà đối với người Kitô hữu, không chỉ đơn thuần mang tính cá nhân, mà là sự triển nở và sức sống của giáo hội tại gia là điều kiện cho sự thịnh vượng và sức sống của Giáo hội và xã hội,” ngài nói.

Vấn đề quan trọng của mỗi người phụ nữ là biết nhận định và cân bằng giữa công việc, cộng đoàn và gia đình.

“Làm thế nào để có thể mở rộng sự hiện diện hiệu quả trong nhiều lãnh vực công cộng, trong công việc và những nơi quyết định những vấn đề hệ trọng, đồng thời duy trình sự hiện diện đặc biệt và mối quan tâm ưu tiên đối với gia đình?” ngài đặt câu hỏi.

Nguồn: ucanews.com