Chiều ngày 18/3/2019, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân đã làm phép Nhà Nguyện tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng, đây là Nhà Nguyện mới được tu bổ để cử hành các thánh lễ dành cho các anh chị em di dân, các em thiếu nhi trùng với giờ lễ thiếu nhi trong giáo xứ, thánh lễ tiếng Hàn vào Chúa nhật trùng với thánh lễ tiếng Anh trong nhà thờ.

Tiếp đến Đức Cha Giuse cũng làm phép Núi Đá Đức Mẹ tại Giáo xứ Chính Toà vừa mới được tu bổ lại, dòng nước được chảy ra từ Núi Đá theo khuôn mẫu tại Lộ Đức, đồng thời cũng có nguồn nước riêng, đã lọc sạch và làm phép dành cho cộng đoàn dân Chúa có thể sử dụng.

Trong thánh lễ Kính Thánh Giuse tại Núi Đá Đức Mẹ, giáo xứ mừng lễ Bổn mạng Đức Cha Giuse, quý Cha phó xứ, quý Cha nhà hưu, quý Cha đã từng phục vụ giáo xứ được mời về để cùng đồng tế và mừng lễ bổn mạng.

Sau thánh lễ Cha quản xứ Phêrô Trần Đức Cường dâng thỉnh nguyện thư đến Đức Giám Mục giáo phận, xin được đặt Mình Thánh Chúa tại Nhà Nguyện mới, và Đức Giám Mục đã chấp nhận, và các đoàn thể hay các gia đình, cá nhân muốn chầu Thánh Thể xin liên hệ với ban thường vụ để được sắp xếp.

Hình ảnh: Nguyen Viet Trung
Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng.

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây:

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.