Thánh lễ lúc 15g00, Chúa nhật 02/12 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng​ do Đức Giám mục Giuse chủ tế, đồng tế có cha quản xứ Phêrô, cha tân phụ tá Giuse và cha Phaolô, chánh văn phòng TGM .
Sau lời dẫn của người dẫn chương trình, cha chánh văn phòng công bố thư bổ nhiệm Cha Giuse Phạm Nguyên Huy làm phụ tá Chính Tòa kể từ 02/12. Cha quản xứ cảm ơn Đức cha và tiếp nhận cha tân phụ tá. Tiếp đến, vị đại diện BTV giáo xứ có diễn văn chào mừng và tặng quà cho cha Giuse. Cuối cùng, cha Giuse có tâm tình và lời cảm ơn gửi Đức cha, cha quản xứ, HĐMV và cộng đoàn giáo xứ Chính Tòa.
Sau tràng vỗ tay đáp từ cha tân phụ tá, cộng đoàn hân hoan bước vào Thánh lễ thứ nhất Mùa Vọng, mở đầu cho năm Phụng vụ mới.

Tin và ảnh: Đức Nhã

TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ CHÍNH TOÀ

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây:

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.