Văn phòng nghi lễ phụng vụ của Toà thánh thông báo rằng vào lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ Ba 25/1/2022, tại đền thờ thánh Phaolô ngoại thành, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ Kinh Chiều trọng thể lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại, để kết thúc Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô hữu.

Năm 2021, do Đức Thánh Cha bị đau thần kinh toạ, Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Hiệp nhất các Kitô hữu, đã thay mặt Đức Thánh Cha chủ sự giờ Kinh này.

Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô hữu năm nay, từ ngày 18-25/1, có chủ đề “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện ở phương Đông và chúng tôi đã đến thờ lạy Người” (Mt 2,2). Chủ đề này được Hội đồng các Giáo hội Trung Đông chọn để nhắc nhớ kinh nghiệm của các Đạo sĩ. Trong suốt Tuần Cầu nguyện này, các cộng đoàn được mời gọi suy tư về một khía cạnh cụ thể mà chủ đề chung nhắm đến.

Các đề tài suy tư

Đề tài của ngày đầu tiên là “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện”, trong khi đề tài của ngày thứ hai là “Hài Nhi đó, Đức Vua của dân Do Thái mới sinh ra, đang ở đâu?”. Đề tài trung tâm của ngày thứ ba là “Những lời này đã khiến tất cả cư dân của Giêrusalem, và đặc biệt là Vua Hêrôđê xôn xao bối rối”. Ngày thứ tư sẽ suy tư về câu “Phần ngươi, hỡi Bêlem […] người đâu phải là thành nhỏ nhất”. Vào ngày thứ năm, cụm từ được suy tư sẽ là: “Ngôi sao mà họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho những nhà thông thái”. Đề tài của ngày thứ sáu là “Nhìn thấy Hài Nhi và thân mẫu là bà Maria, họ liền sấp mình thờ lạy Người”. Vào ngày thứ bảy, các tín hữu được mời gọi cầu nguyện về những món quà của các đạo sĩ: “Họ đã dâng cho Người những món quà: vàng, nhũ hương và mộc dược”. Cuối cùng, đề tài được đề nghị cho ngày thứ tám sẽ là: “Sau đó họ đã đi lối khác mà trở về đất nước của họ”. (Vatican News 14/01/2021)

Nguồn: Hồng Thủy – Vatican News