Sau khi đọc kinh Truyền Tin vào trưa ngày 29/6, lễ trọng hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô, Đức Thánh Cha đã nhắc đến ngày kỷ niệm 70 năm linh mục của Đức Biển Đức XVI và cảm ơn ngài cầu nguyện cho Giáo hội.

Đức Thánh Cha nhắc lại ngày 29/6/1951, ngày Đức Joseph Ratzinger lãnh nhận thiên chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Freising.

Đức Thánh Cha nói: “Cách nay 70 năm, Đức Giáo hoàng Biển Đức đã được thụ phong linh mục. Xin gửi tới ngài, Đức Biển Đức, người cha và người anh em thân mến, tình cảm, lòng biết ơn và sự gần gũi của chúng con.”

Đức Thánh Cha gọi Đức Biển Đức là nhà chiêm niệm: “Ngài sống trong đan viện, một nơi dành đón tiếp các cộng đồng chiêm niệm tại Vatican, để cầu nguyện cho Giáo hội. Hiện tại, ngài là nhà chiêm niệm của Vatican, ngài đã dành cả cuộc đời để cầu nguyện cho Giáo hội và cho giáo phận Roma, mà ngài là giám mục danh dự.”

Và trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha nhắc lại lời cảm ơn: “Xin cảm ơn Đức Biển Đức, người cha và người anh thân yêu. Cảm ơn chứng tá đáng tin cậy của ngài. Cảm ơn vì ánh mắt của ngài luôn hướng về phía chân trời của Thiên Chúa: cảm ơn ngài!”

Nguồn: Hồng Thủy – Vatican News