Do đại dịch Covid-19, các giám mục của nhóm Điều phối Thánh Địa, gồm các giám mục đại diện các châu lục, sẽ không thực hiện chuyến thăm hàng năm đến Israel và Palestine trong năm nay. Thay vào đó, các ngài sẽ tổ chức một khóa họp trực tuyến.

Từ năm 2000, theo lời mời của Tòa Thánh, chuyến thăm được tổ chức hàng năm vào tháng 1 với mục đích hỗ trợ các cộng đồng Ki-tô giáo địa phương ở Thánh Địa khi các giám mục trải nghiệm thực tế chính trị và kinh tế xã hội của đời sống trong khu vực.

Khóa họp trực tuyến

Trước tình hình hiện tại, các giám mục đã quyết định họp trực tuyến từ ngày 16-21/1 tới đây. Các ngài cũng hy vọng rằng một phái đoàn nhỏ hơn sẽ có thể thăm Thánh Địa ngay khi tình hình đại dịch suy giảm.

Khóa họp sẽ có sự tham dự của 11 giám mục đại diện cho 15 Hội đồng giám mục châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Phi. Đức Tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Giêrusalem, và Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa Thánh cũng sẽ tham dự khóa họp.

Ảnh hưởng của đại dịch đối với ngành du lịch và các cuộc hành hương

Mục đích của khóa họp là tái bày tỏ tình liên đới giữa Giáo hội hoàn vũ với các cộng đoàn Ki-tô giáo tại Thánh Địa và kêu gọi sự quan tâm của quốc tế đến hoàn cảnh của họ. Năm nay, sự quan tâm này là cần thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh của đại dịch. Nhiều Ki-tô hữu ở Thánh Địa sống nhờ du lịch và khách hành hương nhưng đây là lãnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch.

Trong khóa họp, các giám mục sẽ chia sẻ thông tin và thảo luận về các triển vọng tương lai của các cộng đoàn này trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng đại dịch. Họ cũng sẽ tóm tắt tình hình ở Dải Gaza và thảo luận về tình hình các trường học của Ki-tô giáo ở Thánh Địa, đặc biệt nhắm đến bối cảnh giáo dục ở Gaza.

Nguồn: Hồng Thủy – Vatican News