Trong Mùa Chay, Giáo xứ tổ chức đi Đàng Thánh Giá vào lúc 19g30 mỗi tối thứ 6, xin mời cùng hiệp thông với Đàng Thánh Giá tối 03/3/2017:

DSC_3919.JPG - 269.43 kB

 

DSC_3926.JPG - 262.78 kB

 

DSC_3929.JPG - 235.75 kB

 

DSC_3930.JPG - 195.98 kB

 

DSC_3932.JPG - 216.59 kB

 

DSC_3937.JPG - 205.79 kB

 

DSC_3943.JPG - 234.87 kB

 

DSC_3946.JPG - 184.68 kB

 

DSC_3954.JPG - 181.85 kB

 

DSC_3956.JPG - 222.1 kB

 

DSC_3958.JPG - 213.05 kB

 

DSC_3959.JPG - 218.88 kB

 

DSC_3960.JPG - 236.08 kB

 

DSC_3964.JPG - 240.38 kB

 Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây: