Trong lời giới thiệu viết cho cuốn sách “Chỉ một Giáo hội” được phát hành ngày 1 tháng 9, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã miêu tả sự liên tục giữa Đức Giáo hoàng Phanxicô và người tiền nhiệm là Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI.

Cuốn sách dày 272 trang được xuất bản bằng tiếng Ý bởi nhà xuất bản Rizzoli là một tập hợp các bài giáo lý của Giáo hoàng. Sách đặt những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Biển Đức XVI cạnh nhau về hơn 10 chủ đề khác nhau, bao gồm đức tin, sự thánh thiện và hôn nhân.

Đức Hồng y Parolin viết trong lời giới thiệu: “Trong trường hợp của Đức Biển Đức XVI và Đức Thánh Cha Phanxicô, tính liên tục tự nhiên của huấn quyền giáo hoàng có một đặc điểm độc đáo: sự hiện diện của một vị nguyên giáo hoàng trong lời cầu nguyện bên cạnh người kế vị ngài.”

Sự đồng điệu về tinh thần và sự đa dạng trong phong cách truyền thông của hai vị giáo hoàng

Đức Hồng y Quốc vụ khanh nhấn mạnh cả “sự đồng điệu về tinh thần của hai vị giáo hoàng và sự đa dạng trong phong cách truyền thông của các ngài”. Đức Hồng y nói: “Cuốn sách này là một dấu hiệu lâu dài về sự gần gũi thân mật và sâu sắc này, cùng trình bày cả tiếng nói của Đức Biển Đức XVI và Đức Thánh Cha Phanxicô về các vấn đề quan trọng.”

Trong lời giới thiệu, Đức Hồng y Parolin nhắc lại rằng bài phát biểu kết thúc của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Thượng hội đồng năm 2015 về Gia đình bao gồm các trích dẫn của Đức Phaolô VI, Đức Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức. Đối với Đức Hồng y, điều này là một ví dụ cho thấy “tính liên tục của huấn quyền giáo hoàng là con đường được tiếp nối và thực hiện bởi Đức Thánh Cha Phanxicô, người trong những thời khắc trang trọng nhất của triều đại giáo hoàng của mình, luôn nhắc đến gương của các vị tiền nhiệm”.

“Tình cảm sống động” giữa hai vị Giáo hoàng

Đức Hồng y trích lời Đức Biển Đức XVI nói với Đức Phanxicô vào ngày 28 tháng 6 năm 2016 để miêu tả “tình cảm sống động” giữa hai vị Giáo hoàng: “Lòng tốt của ngài, rõ ràng ngay từ thời điểm ngài được bầu chọn, đã không ngừng gây ấn tượng với tôi, và nâng đỡ đời sống nội tâm của con rất nhiều. Vườn Vatican, ngay cả với tất cả vẻ đẹp của chúng, không phải là ngôi nhà thực sự của con: ngôi nhà thực sự của con là lòng tốt của ngài.” (CNA 01/09/2020)

Nguồn: Hồng Thủy – Vatican News