Thông báo: Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

1. Ngày 29/12/2013, các Thánh lễ sáng Chúa nhật (Lễ Thánh Gia Thất) như thường lệ và buổi chiều chỉ có 01 Thánh lễ đồng tế lúc 17g00 ngoài lễ đài do Đức Giám mục Giáo phận chủ tế.

2. Từ Thứ hai, 30/12/2013 đến Thứ bảy, 04/01/2014 giáo họ Micae Hy phụ trách trực Phụng Vụ.

3. Thứ tư, ngày 01/01/2014 Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, lễ sáng 05g00 do GH Micae Hy phụ trách, 10g00 lễ Tiếng Anh, buổi chiều lúc 17g00 do hội Legio phụ trách.

4. Thứ năm đầu tháng, 02/01/2014 giáo xứ Chầu Thánh Thể lúc 19g30, do ban Phụng Vụ phụ trách, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.

5. Chúa nhật, 05/01/2014 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng GX, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g00 thứ bảy, 04/01/2014.

6. Xin mời anh chị em tân tòng thuộc các khóa giáo lý dự tòng từ năm 2009- 2013 vào lúc 07g30, sáng Chúa nhật, 05/01/2014 về Tòa Giám Mục, 156 Trần Phú, họp mặt do Đức Giám mục Giáo Phận chủ trì. Ai đi được xin đăng ký với cha quản xứ nơi mình cư ngụ hoặc với giảng viên đồng hành khi học giáo lý dự tòng.

7. Lớp giáo lý hôn nhân của hạt Đà nẵng sẽ khai giảng vào lúc 19g30, Thứ hai, 06/01/2014 tại hội trường giáo xứ Chính Tòa Đà nẵng.

8. Lớp Giáo lý dự tòng sẽ khai giảng vào lúc 19g30, Thứ ba, 07/01/2014 tại hội trường giáo xứ Chính Tòa Đà nẵng. Xin lấy giấy giới thiệu và nộp đơn về văn phòng giáo lý hôn nhân hoặc nhà sách giáo xứ Chính Tòa, hạn cuối là Chúa nhật 05/01/2014.

 

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng