Toà Tổng Giám Mục Huế đau buồn báo tin: LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA ETCHARREN đã qua đời lúc 09 giờ 15 thứ Ba, ngày 21 tháng 9 năm 2021, tại Đại Chủng Viện Huế.