Lễ Thánh Giuse Đặng Đình Viên, bổn mạng giáo họ Giuse Viên – Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng được cử hành vào lúc 17g15 ngày 21 tháng 8 năm 2022 do cha phụ tá Phêrô Nguyễn Quý Khôi chủ sự.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.