BẢN TIN 257

 

 

   PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH. 04/01/2015

        “Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở,  mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi  với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người.” (Mt  2,9-10)

 

Suy niệm: Sách Sáng Thế mạc khải rằng Ánh Sáng đã được tạo dựng đầu tiên, vào ngay ngày  thứ nhất (St 1,3-5). Rồi đến ngày thứ Tư, Thiên Chúa mới tạo dựng các tinh tú,  mặt trời, mặt trăng, để điều khiển ban ngày và ban đêm (St 1,14-19). Như thế  ánh sáng tượng trưng tất cả những gì hiện hữu làm tiêu tan bóng tối hư vô; mặt  trời, mặt trăng và muôn tinh tú chỉ là những vầng sáng phản chiếu ánh sáng của  hiện hữu, làm ngời sáng vẻ đẹp của tạo vật mà chỉ có trí năng mới nhận biết  được. Tân Ước cho biết ánh sao lạ dẫn đường cho các đạo sĩ đến với ánh sáng  đích thực là Đức Ki-tô, Vua vũ trụ: “Ngôi  sao họ đã thấy ở Phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới  dừng lại”.

Các đạo sĩ nhờ ánh sáng trí năng soi dẫn đã bước vào nhà và thấy Hài Nhi và Mẹ  Ngài, họ liền sấp mình thờ lạy Ngài. Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a là khởi điểm của  một công trình sáng tạo mới để hoàn thành một trời mới đất mới mà Thiên Chúa đã  hứa. Mời bạn hãy đến, bước vào trong nhà Ngài, thờ lạy Ngài.  (5phutloichua.net)

 

  PHỤNG VỤ TRONG TUN

04.01 : Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Lễ Trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Bổn mạng các Dự Tòng và Tân Tòng. Mt 2,1-12

05.01 :     Thứ hai. Mt 4,12-17.23-25

06.01 :     Thứ ba. Mc 6,34-44

07.01 :     Thứ tư. Thánh Rai-mun-đô Pen-gia-pho, Linh mục. Mc 6,45-52

08.01 :     Thứ năm. Lc 4,14-22a

09.01:     Thứ sáu. Lc 5,12-16

10.01 :     Thứ bảy. Ga 3,22-30

11.01 : Chúa Nhật Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa. Mc 1,7-11

 

  HỘI THÁNH ĐÓ ĐÂY

* Vatican. Năm 2014: Giáo hội Công giáo thế giới tăng thêm 15 triệu tín hữu. Ngày 31-12, kết thúc năm 2014, Đài Phát thanh Vatican loan tin: Số tín hữu Công giáo trên thế giới gia tăng với tỉ lệ 17,49%, tăng thêm 0,01% so với năm trước. Sau đây là những số liệu liên quan đến các lĩnh vực tổ chức và hoạt động của Giáo hội được Fides dựa theo ấn bản mới nhất của Sách Niên giám của Giáo hội (tính đến ngày 31-12-2012). + là tăng, – là giảm, = là không thay đổi. Dân số thế giới – Tín hữu Công giáo:

Châu

Dân số 

Tín hữu CG

Tỉ lệ

Châu Phi

1.066.140.000
(+26.644.000)

198.587.000
(+ 4.920.000)

 18,63 % (=)

Châu Mỹ

946.971.000
(+ 8.639.000)

598.819.000
(+ 6.509.000)

63,24 %
(+ 0,12)

Châu Á

4.254.259.000
(+51.473.000)

134.641.000
(+ 2.403.000)

3,16 %
(+ 0,01)

Châu Âu

718.706.000
(+ 2.977.000)

286.868.000
(+ 1.122.000)

 39,91 %
(- 0,01)

Châu ĐD

37.301.000
(+ 314.000)

9.706.000
(+ 76.000)

 26,04 %
(+ 0,02)

Tổng cộng

023.377.000
(+90.067.000)

228.621.000
(+15.030.000)

 17,49%
(+ 0,01)

Số dân / Số tín hữu CG trên một linh mục

Châu lục

Số dân trên một linh mục

Số tín hữu CG trên một linh mục

Châu Phi

26.565 (- 49)

4.948 (- 11)

Châu Mỹ

7.704 (+ 76)

4.871 (+ 56)

Châu Á

47.531 (- 365)

2.242 (- 12)

Châu Âu

3.854 (+ 63)

1.538 (+ 17)

Châu ĐD

7.897 (+ 199)

2.054 (+ 50)

Tổng cộng

572 (+ 178)

965 (+ 29)

Linh mục

Châu lục

Tổng số
linh mục

Linh mục
giáo phận

Linh mục
dòng

Châu Phi

40.133
(+ 1.076)

27.493
 (+ 907)

12.640
(+ 169)

Châu Mỹ

 122.924
(- 90)

82.864
(+ 387)

40.060
(- 477)

Châu Á

 60.042
(+ 1.364)

34.731
(+ 596)

25.311
(+ 768)

Châu Âu

186.489
(- 1.375)

131.742
(- 633)

54.747
(- 742)

Châu Đại dương

4.725
(- 80)

2.771
(- 42)

1.994
(- 38)

Tổng cộng

313
(+ 895)

561
(+ 1.215)

752
(- 320)

Tu sĩ nam nữ

Châu lục

Nam tu sĩ

Nữ tu sĩ

Châu Phi

8.645 (+ 53)

68.590 (+ 727)

Châu Mỹ

15.953 (- 180)

186.395 (- 4.288)

Châu Á

11.688 (+ 138)

169.590 (+ 2.167)

Châu Âu

17.574 (+ 137)

269.532 (- 9.051)

Châu ĐD

1.454 (+ 81)

8.422 (- 232)

Tổng cộng

314 (+ 229)

529 (- 10.677)

Đại chủng sinh giáo phận và dòng tu

Châu lục

Tổng số
Đ
CS

ĐCS
giáo phận

ĐCS
dòng

Châu Phi

27.728
(+ 245)

18.713
(+ 330)

9.015 (- 85)

Châu Mỹ

35.841
(- 624)

23.998
(- 278)

11.843
(- 346)

Châu Á

35.476
(+ 179)

16.321
(- 11)

19.155
(+ 190)

Châu Âu

19.928
(- 368)

12.274
(-306)

7.654
(- 62)

Châu Đại dương

1.078
(+ 3)

683
(- 23)

395
(+ 26)

Tổng cộng

051
(- 565)

989
(- 288)

062
(- 277)

Tiểu chủng sinh giáo phận và dòng tu

Châu lục

Tổng số
T
CS

TCS
giáo phận

TCS
dòng

Châu Phi

53.085
(- 161)

47.295
(+ 278)

5.790
(- 439)

Châu Mỹ

13.965
(+ 68)

10.307
(+ 196)

3.658
(- 128)

Châu Á

25.065
(+ 381)

16.074
(+ 354)

8.991
(+ 27)

Châu Âu

10.353 (- 97)

6.096 (- 211)

4.257 (+ 114)

Châu Đại dương

235
(- 18)

182
(- 13)

53
(- 5)

Tổng cộng

703
(+ 173)

954
(+ 604)

749
(- 431)

* Vatican. Ngày Hoà bình Thế giới: “Không còn là nô lệ, nhưng là anh chị em”. Từ gần 50 năm nay, Giáo hội Công giáo lấy ngày 01 tháng Giêng hằng năm để cử hành Ngày Hoà bình Thế giới. Với chủ đề “Không còn là nô lệ, nhưng là anh chị em”, Ngày Hoà bình Thế giới lần thứ 48 năm nay (2015) muốn nhấn mạnh đến cuộc đấu tranh chống lại mọi hình thức khai thác, buôn bán nô lệ, mại dâm phụ nữ và trẻ em – một ưu tiên của triều đại giáo hoàng Phanxicô. Trong sứ điệp Ngày Hoà bình Thế giới năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi không mua các sản phẩm do các nạn nhân của chế độ nô lệ làm ra. Ngài mong muốn cả thế giới vào cuộc nhằm chấm dứt hiện tượng khai thác nô lệ tồi tệ vẫn đang diễn ra trong sự thờ ơ nói chung. (hdgmvietnam.org)

* Vatican. Gần 6 triệu người gặp ĐGH. Phanxicô trong năm 2014 tại Vatican. Đức Giáo Hoàng Phanxicô chào mừng những tín hữu hành hương về Giáo Đô Rôma tại quảng trường Thánh Phêrô ngày lễ Giáng sinh.

Theo thông báo từ đài Radio Vatican công bố hôm thứ hai ngày 29.12.2014 thông kê từ Phủ Giáo Hoàng đã hoàn thành. Tổng số trong năm 2014 có hơn 5.900.000 tín hữu tham gia trong các cuộc gặp gỡ khác nhau với Đức Thánh Cha Phanxicô. (vietcatholic.org)

 

* Chính Tòa: TB Số 07/TB/GXCT/2015

  1. Vào lúc 08g00 ngày Chúa Nhật Lễ Hiển Linh (04/01/2015), kính mời các anh chị em tân tòng từ năm 2009 đến 2014 đến tại Tòa Giám Mục Đà Nẵng để dự buổi gặp mặt.
  2. Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh, 04/01/2015, tất cả tiền oi trong các Thánh lễ được dành riêng cho việc tổ chức lễ bế mạc Năm Thánh giáo phận. Xin cộng đoàn rộng tay đóng góp.
  3. Từ thứ hai 05/01 cho đến hết chiều thứ bảy 10/01/2015 giáo họ Phaolô Bường phụ trách trực phụng vụ.
  4. Mời các chị Giới Người Mẹ tham dự buổi họp thường kỳ vào lúc 19g30 tối thứ hai 05/01/2015.
  5. Lớp dự tòng của hạt Đà nẵng sẽ khai giảng vào lúc 19g15 thứ ba 06/01/2015 tại hội trường giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng. Xin lấy đơn và nộp tại nhà sách Chính Tòa Đà Nẵng.
  6. Thứ năm 08/01 giáo xứ Chầu Thánh Thể, giới Người Mẹ phụ trách.
  7. Chúa Nhật 11/01/2015 lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, sau lễ thiếu nhi sẽ rửa tội cho các em Xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 10/01/2015.
  8. Mời ban điều hành các giáo họ, các giới ban ngành đoàn thể vào lúc 08g00 sáng thứ hai 05/01 đến nhà thờ để thu dọn sau Đại lễ Giáng Sinh.

 

 GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG TUẦN 58

221. Ai ban ân sủng trong các bí tích?

Chính Đức Kitô hoạt động và thông ban ân sủng trong các bí tích, nhưng ân sủng này có mang lại lợi ích hay không thì còn tùy thuộc vào sự chuẩn bị nội tâm của người lãnh nhận.

222. Vì sao các bí tích cần thiết cho ơn cứu độ?

Vì các bí tích trao ban ân sủng của Chúa Thánh Thần, để Ngài chữa lành và biến đổi chúng ta.

223. Các bí tích giúp chúng ta sống đời sống vĩnh cửu thế nào?

Các bí tích cho chúng ta tham dự trước vào đời sống vĩnh cửu, đang khi mong chờ ngày Đức Kitô ngự đến trong vinh quang.

 

   HỌC HỎI – SỐNG ĐẠO: YOUCAT

  1. Tại sao có người lại từ chối sự hiện hữu của Thiên Chúa, đang khi người ta có thể nhận biết Người bằng lý trí?

– Vì nhận biết Thiên Chúa vô hình là một thách đố lớn đối với tâm trí con người, khiến cho không ít người đã tháo lui. Đàng khác, một số người không muốn biết Thiên Chúa, vì họ không muốn thay đổi cuộc sống. Bất cứ ai nói rằng đặt vấn đề Thiên Chúa là vô nghĩa lý, đó là kiểu nói vội vã cho qua chuyện, họ không muốn bàn tới. (Vd. người vô thần chính cống không tin nhận Thiên Chúa) [37-38]  → 357

“Có những người đã đích thân đi đến chỗ thấu triệt một cách dễ dàng cái nguyên tắc cho rằng, trong lãnh vực thần học, tất cả những gì họ không muốn nó là sự thật đều là sai lạc và ít là đáng hồ nghi.” – Đức Piô XII, Humani Generis

* Tuần đến, xin mời suy nghĩ trước: 6. Ta có thể thực sự hiểu biết và có thể nói đúng về Thiên Chúa không?