“Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 14,11)

Suy niệm: “Tôi đứng đây trước các bạn không như một ngôn sứ, nhưng tựa người tôi tớ khiêm tốn của các bạn, người dân” (Cố Tổng thống Nam Phi N. Mandela). Người đã chọn chỗ cuối trong bàn tiệc cuộc đời này chính là Đức Giê-su, vị Thiên Chúa làm người. Được dân chúng tung hô là ngôn sứ, thậm chí là Đấng Mê-si-a; môn đệ suy tôn là Con Thiên Chúa hằng sống; nhưng Ngài lại sống như người tôi tớ Thiên Chúa: đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Đỉnh cao của chỗ cuối ấy là quỳ xuống rửa chân cho môn đệ, cái chết nhọc nhằn trên thập giá. Bài Tin mừng hôm nay không dạy ta cách đối nhân xử thế, sự khôn ngoan giao tế, nhưng nhắn nhủ ta chọn tư thế người tôi tớ Thiên Chúa để phụng sự Chúa và phục vụ người lân cận trong cuộc đời.

Mời Bạn: “Khiêm tốn với người trên là bổn phận, với người đồng cấp là lịch sự, với kẻ dưới là sự cao quý” (B. Franklin). Một khi ý thức tư thế người tôi tớ Thiên Chúa trong bàn tiệc cuộc đời chóng qua này, dù ở chức vụ gì, bạn cũng sẽ cư xử khiêm tốn, nhã nhặn với người trên, người ngang hàng và người dưới.

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín mình là người tôi tớ của Thiên Chúa, khiêm tốn thờ phượng Chúa, khiêm nhường phục vụ anh chị em, và khiêm nhu trong bất cứ vai trò nào.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con nhìn ngắm mẫu gương khiêm tốn, âm thầm chọn chỗ cuối trong bàn tiệc cuộc đời của Chúa. Xin cho con noi gương Chúa trong hành trình theo Chúa mỗi ngày: dù ở bất cứ vai trò, chức vụ nào, con luôn khiêm nhường phụng thờ Chúa và yêu thương phục vụ nhau. Amen.