Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem để tiến dâng cho Chúa. (Lc 2,22)

Suy niệm: Thực hành luật dâng con đầu lòng cho Thiên Chúa, thánh cả Giu-se và Mẹ Ma-ri-a chỉ có “một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non”: lễ vật đơn sơ thanh bạch của người nghèo. Các ngài thật nghèo hèn trước mặt con người, nhưng giàu có khôn lường trước mặt Thiên Chúa, vì các ngài đang ôm ẵm trong tay chính Con Một Thiên Chúa. Của lễ các ngài dâng không phải chỉ là đôi chim, tạo vật nhỏ bé, mà là chính Thiên Chúa làm người, Đấng Tạo Thành và Cứu Thế. Ẩn giấu trong dáng vẻ bên ngoài rất tầm thường của Thánh Gia là cả một tấm lòng thần phục suy tôn tuyệt hảo của thánh cả Giu-se và Đức Ma-ri-a, cùng với lễ vật cũng tuyệt hảo là chính Chúa Giê-su Hài Nhi tự hiến cho Thiên Chúa Cha và cho nhân loại qua đôi tay của hai ngài.

Mời Bạn: Bạn có sẵn sàng, mau mắn, vui vẻ dâng tiến Chúa thời giờ, sức lực, hy sinh, cố gắng, việc bác ái, và qua đó, dâng hiến chính bản thân bạn cho Chúa không? Những cái bạn dâng Chúa có thể hiện cả tấm lòng của bạn không?

Chia sẻ: Những gì bạn dâng hiến cho tha nhân, cho người nghèo, cũng chính là dâng cho Chúa. Vậy trong dịp Giáng Sinh này, nhóm bạn sẽ làm gì để phục vụ Chúa qua những người nghèo khó?

Sống Lời Chúa: Quyết tâm làm một việc phục vụ Chúa nơi người nghèo khó, để chia sẻ với nhau niềm vui Chúa Giáng Sinh.

Cầu nguyện: Đọc hoặc hát Tv 115: Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.”