Chúa Giê-su nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” (Ga 1,51)

Suy niệm: Chúng ta cũng không nghi ngờ gì về sự có mặt của các thiên thần trong những loài Thiên Chúa dựng nên. Người Do thái thường dùng những biểu tượng tôn giáo, những hình ảnh thần thoại của các dân tộc lân cận để mô tả các thiên thần, phân chia đẳng cấp và đặt tên (như các tổng lãnh thiên thần chúng ta mừng kính hôm nay) và phân loại các thiên thần dựa theo các tác vụ các ngài thực hiện (như Xê-ra-phim, Kê-ru-bim…). Nhờ Lời Chúa mạc khải, chúng ta biết được các ngài luôn kề cận Thiên Chúa và phụng thờ Ngài, là sứ giả chuyển đạt các mệnh lệnh của Thiên Chúa đến chúng ta, các ngài là điểm hội tụ kết nối đất với trời. Hình ảnh các thiên thần “lên lên xuống xuống” trên chiếc thang nối trời với đất nói lên sứ mạng đó.

Mời Bạn: Nhờ các thiên thần, chúng ta biết được sứ mạng loài thụ tạo có hồn thiêng bất tử như chúng ta phải đạt được và có thể đạt được. Và chúng ta cũng biết được rằng để chu toàn sứ mạng đó chúng ta có các ngài đồng hành và hỗ trợ chúng ta. Vậy trong cuộc sống ở trần thế này, bạn đừng quên sự hiện diện của những người bạn vô hình này.

Sống Lời Chúa: Trong thánh lễ khi hát kinh “Vinh Danh” và “Thánh! Thánh! Thánh!” bạn nhớ rằng mình đang được hân hạnh cùng với các thiên thần ca tụng Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy các tổng lãnh thiên thần, các ngài luôn kề cận Thiên Chúa và phụng sự Người. Xin đồng hành với chúng con trên đường tiến về quê trời.