“Và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14,14)

Suy niệm: Là con cái Chúa, ta tin rằng Thiên Chúa quảng đại, ban thưởng gấp vô vàn lần những gì ta làm cho người lân cận. Dù làm những việc rất bé nhỏ như cho người khát ly nước lã, cho người đói chén cơm, cho người trần truồng tấm áo che  thân, hay thăm viếng tù nhân,… là bạn  đang làm cho chính Ngài, được Ngài ghi nhận, ban thưởng cho bạn (x. Mt 25, 31tt). Khi làm một trong các việc lành vừa kể trên đây, bạn là người chiến thắng trong cuộc đối kháng đang âm thầm diễn ra trong đấu trường tâm hồn; bạn vượt qua cái tôi hẹp hòi, mở rộng mối tương quan, trở thành người thân cận của người khác. Khi quảng đại cho đi, rộng rãi trao tặng, bạn xác tín giá trị vĩnh cửu của một nghĩa cử bác ái, và thêm hy vọng hạnh phúc thiên đàng cho cuộc đời mình.

 Mời bạn tìm ra vị thế của mình trong gia đình, nơi làm việc, trong thế giới; rồi nghĩ xem phần thưởng lớn nhất mình sẽ nhận được là gì. Sau đó mời bạn qui hướng về Thiên Chúa: “Ngài dành cho bạn một chỗ thật đẹp, gần trái tim của Ngài và ban cho bạn phần thưởng là sự sống đời đời” (ĐTC Phanxicô).

Sống Lời Chúa: Tôi nhận ra Chúa nơi những anh chị em bé nhỏ, nghèo hèn, và giúp đỡ, phục vụ họ với lòng bác ái, vui tươi theo tinh thần Tin Mừng.

 Cầu nguyện: Sốt sắng hát hoặc đọc lời bài hát “Có bao giờ: Lạy Chúa, nhưng con nay, con nay biết rồi. Chung quanh con hai năm rõ mười; mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng yêu thương bác ái. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế, thì cũng là làm cho Chúa mà thôi.”