“Ông cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy khả năng riêng mỗi người.” (Mt 25,15)

Suy niệm: Thiên Chúa giao cho mỗi người vốn liếng (nén bạc) khác nhau, tùy theo khả năng. Người được giao nhiều sẽ phải chịu trách nhiệm nhiều, người được giao ít sẽ trách nhiệm ít, nhưng mỗi người phải tích cực, sáng suốt trong việc sử dụng những gì được giao. Thiên Chúa là Tình yêu Sáng tạo, đã chia sẻ hoạt động sáng tạo với con người. Chính vì thế, khi được trao phó – mời gọi – cộng tác, con người không thể cất giữ, chôn giấu mà phải phát triển, sinh lợi nén bạc được giao. Nén bạc đó là khả năng yêu mến; khi yêu, ta sẽ có nhiều sáng kiến, năng động để làm nên những gì tốt hơn, đẹp hơn. “Dilige, et quod vis fac – Yêu đi, và làm điều bạn muốn” (Thánh Âu-tinh).

Mời bạn: Từ một người nhiều năm sống trong tội lỗi, tin theo giáo thuyết sai lầm, thánh Âu-tinh đã tìm gặp được Sự Khôn ngoan đích thực. Nhận ra được tình yêu Chúa, ngài đã thốt lên: “Lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn màng!” Thánh nhân đã dùng quãng đời còn lại của mình để yêu Chúa, làm cho người khác cũng yêu mến Ngài. Nén bạc Chúa trao cho ngài đã sinh lợi rất nhiều. Còn bạn, bạn có muốn gia tăng khả năng yêu mến của mình không? “Nếu bạn có thinh lặng thì hãy thinh lặng vì yêu; nếu bạn nói thì hãy nói vì yêu; nếu phải sửa sai thì hãy sửa vì yêu; nếu tha thì tha vì yêu” (Thánh Âu-tinh).

Sống Lời Chúa: Hôm nay, hãy đặt tình yêu của bạn vào trong từng công việc lớn nhỏ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày khám phá ra Tình yêu của Chúa, và con sẽ gia tăng khả năng yêu mến của con trong mọi sự. Amen.