“Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất.” (Ga 3,31)

Suy niệm: Cuộc gặp gỡ với Thầy Giê-su đêm hôm ấy trở thành một ký ức rất đẹp với ông Ni-cô-đê-mô. Lúc đó ông không hiểu thấu hết lời Thầy Giê-su nói, bởi ông thuộc về đất, còn Thầy là Đấng từ trên cao mà đến. Thế nhưng, sau khi ông tiếp xúc với Thầy, Đấng là Em-ma-nu-en, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta, ông ngộ ra những chuyện trên trời. Bởi vì, Thầy đã hạ mình xuống để nâng mọi người sa ngã lên, hiệp hành trên một con đường, cùng hòa mình với con người, cho họ được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Ngài đến để cứu ta, đưa ta tháp nhập vào dòng chảy ơn cứu độ. Ký ức ấy vẫn mãi đồng hành với Ni-cô-đê-mô, giúp ông đi trọn con đường Khổ nạn – Phục sinh của Thầy.

Mời bạn: Một vài lần gặp gỡ riêng tư với Chúa Giê-su ghi đậm ấn tượng nơi bạn, bạn không thể nào quên cái “giờ hôm ấy, ngày hôm ấy, khoảng khắc ấy.” Nó trở thành ký ức đẹp rất riêng, không bao giờ có thể xóa nhòa. Đó là ân ban vô điều kiện bạn nhận lãnh. Bạn có ký ức đẹp nào với Đức Giê-su như ngày lễ Thánh tẩy, Hôn phối, Chịu chức, Khấn dòng,… Kinh nghiệm về ký ức đó được bạn sống, sẻ chia thế nào trong đời mình?

Sống Lời Chúa: Nhớ lại một vài ký ức đẹp với Chúa Giê-su, với người bạn thương mến để tạ ơn, cũng như để sống tinh thần hiệp hành mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã đến làm bạn với chúng con, bày tỏ cho chúng con nhận biết Tình yêu của Chúa Cha đối với nhân loại và với mỗi người chúng con. Xin cho con hiệp hành trong đức tin và lòng mến để Nước Chúa được nhiều người biết đến. Amen.