“Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi.” (Ga 10,25)

Suy niệm: Trước sự cứng lòng của dân chúng, đặc biệt là giới Kinh sư và Pha-ri-sêu, Chúa Giê-su phải nại đến việc làm để minh chứng cho sứ vụ của mình. Không chỉ là một vài công việc, mà là rất nhiều việc làm trong suốt thời gian hoạt động công khai. Những việc làm tốt đẹp ấy là hoa trái của lòng hiếu thảo với Chúa Cha, cũng như của tình yêu thương con người như chữa lành mọi thứ bệnh hoạn tật nguyền, cho kẻ chết sống lại, trừ khử ma quỷ… Việc kinh thiên động địa nhất là Ngài đã chết và đã sống lại. Vậy mà Ngài đã báo trước điều đó đến ba lần! Cũng có nhiều người đã, đang, và sẽ vẫn tin vào Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật. Những người này được Chúa gọi là các con chiên của Ngài, được gìn giữ, bảo vệ để không một ai phải hư mất. Họ được sự sống đời đời làm gia nghiệp.

Mời Bạn: Niềm tin của bạn vào Chúa Giê-su cũng phải được minh chứng, không phải chỉ qua lời nói, lý lẽ, nhưng còn bằng hành động là hoa trái của niềm tin, thể hiện qua cả cuộc sống yêu thương, cảm thông, hiền hòa, nhiệt thành, khiêm tốn, dấn thân… Bạn đã có được những hoa trái ấy chưa?

Sống Lời Chúa: Một khi nhận thấy tác động của Lời Chúa, những việc Chúa làm nhân danh Chúa Cha, tôi sẽ phấn khởi thực thi Lời Chúa dạy, hy vọng hoa quả là đời sống đơm hoa kết trái nhân đức.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con để chúng con luôn biết cùng nhau ca ngợi Danh Thánh Chúa. Xin cho chúng con minh chứng niềm tin qua các hoa trái tốt đẹp. Amen.